วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ความหมาย
ปฎิทิน หมายถึง ระบบช่วยในการดู  วันที่ ที่สามารถให้เรารู้ วัน ว่าวันนี้เป้นวันที่เท่าไหร่
    
  คุณสมบัติ
   1.มีภาพสวยงาม
   2.เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม

   3.รูปแบบวันที่ถูกต้อง
   4.ตัวเลขวันที่ชัดเจน


คุณลักษณะประโยชน์

1.ตั้งโต๊ะได้
2.แขวนตามบ้านได้
3.เป็นแบบกระดาษแผ่นเล็กสามารถพกพาได้
4.ตัวเลขวันที่ชัดเจน


วิธีนำไปใช้อย่างเป็นระบบอย่างไร

 ปฎิทินผ้าสามารถนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน  โรงเรียน  วัด ฯลฯ และปฎิทินผ้าไม่ฉีกขาดง่ายเหมือนปฎิทินกระดาษ
ผลงาน